Sylvie Vanheerswynghels - Tentoonstelling in de Bib


Sylvie Van Heerswynghels1863-1940. Zij was de derde vrouwelijke arts in België. Zij schreef een brochure "Soins à donner aux petits enfants" over babyverzorging. In 1898 huwde zij met de Diestse arts Jérome Cresens. Ze was werkzaam in de kinderverzorging tijdens WO I te Diest en leidde de dienst "Goutte de lait" .Tevens hielp zij in die periode mee aan de uitbouw van het Diestse Rode Kruis. Dankzij haar voorbeeld hebben ook andere vrouwen universitaire en medische studies kunnen doen. Zij studeerde aan de Vrije Universiteit van Brussel. Samen met haar man en haar dochter woonde zij in het Hof van Oranje-Nassau aan de Graanmarkt. In 1940 overleed ze in Diest. Wilt u meer weten over deze dynamische vrouw, bezoek dan de tentoonstelling in de bib. Open tot 31 december 2013.

Lees meer over haar in: Sylvie Vanheerswyngels door Alice Cops in Op zoek naar de vrouw doorheen de geschiedenis van Diest, p. 35-38.

Sint Jan Berchmans 125 jaar heilig

In 1888 werd Sint Jan Berchmans heilig verklaard en dat feit wordt dit jaar in Diest gevierd.
Ook in de bib is er informatie te vinden over Sint Jan:

Boeken over Sint-Jan in de bib van Diest

Bekijk hier  enkele mooie schetsen van  de stoet van 1888. Deze schetsen bevinden zich in het Stedelijk Archief van Diest:

Schetsen van 1888 uit het Archief Stad Diest

Lees de Gazette van Berchmans online:
Klik op de afbeelding om de Gazette van Berchmans te lezen

In het Ignatiusjaar 1990-1991 verscheen een aflevering van het heemkundig tijdschrift Oost-Brabant (September 1991 - XXVIII,3) dat volledig gewijd was aan Oostbrabantse jezuïeten. Daar staan enkele interessante artikels in over Sint Jan Berchmans.

TENTOONSTELLING LODEWIJCK CORNELIS - BIB DIEST - gasthuisapotheker - uitvinderLodewijck Cornélis apotheker uitvinder

Lodewijck Cornélis, geboren te Jauche op 3 januari 1828 en overleden te Aarschot op 8 september 1887, is vele jaren apotheker geweest in het gasthuis van Diest.
Hij is perfectioneerde het product PEPTONE.  De peptone gemaakt door Cornélis was de smakelijkste. Hij ontwikkelde ook de doppen van de glazen waar de peptone in bewaard werd..
Als u meer wil weten over deze Diestenaar en zijn uitvindingen, bezoek dan de tentoonstelling in de Stedelijke Bibliotheek van Diest. Ze is toegankelijk tijdens de openingsuren en duurt tot 30 juni 2013.

FRAGMENTEN UIT HET LEVEN VAN EEN HEEMKUNDIGE: FRANS LOIX EN DIESTOnder deze titel loopt in de bibliotheek van Diest tot eind van dit jaar de derde tentoonstelling in samenwerking met Mondis en Arnoldus IV rond verdienstelijke Diestenaars.
Frans Loix die op latere leeftijd met zijn heemkundig werk begonnen is, was vooral geïnteresseerd in de verhalen van de gewone man en vrouw uit de straat.
Zijn twee belangrijkste publicaties, Het onbekende Diest en Diestse volksfiguren getuigen, niet zonder enige nostalgie, van zijn belangstelling voor het leven van de volksmens in de stad van weleer. Tevens schreef hij talloze artikels in tijdschriften zoals Oost-Brabant, Tijdschrift voor Krijgsgeschiedenis, Meer Schoonheid en Brabantse Folklore
In 1989 ontving Frans Loix de Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant, uitgereikt door de Provincie Vlaams-Brabant
In drie vitrinekasten trachten wij een beeld van leven en werk van die man te geven:
Kast 1: fragmenten van een leven
Kast2: presentatie van de belangrijkste werken
Kast 3: belichting van een aantal figuren aan de hand van foto’s en allerlei ‘antieke’ objecten.
Te bezichtigen in  de leeszaal tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

TENTOONSTELLING A.C. VAN BUITENEN, DIESTSE FOTOGRAAF EN FILMER, IN DE BIBLIOTHEEK VAN DIEST


 A.C. Van Buitenen, beter bekend als BRAM, werd op 4 november 1916 geboren in Rotterdam.
In 1953 komt hij met zijn familie in Diest wonen. Bram is van beroep automonteur en werkt bij verschillende Diestse autobedrijven o.a. Meelbergs, Beckers.
Bram is een bevlogen automonteur, daarnaast is hij gepassioneerd door beeld en geluid. Vanaf einde jaren '50  fotografeert hij en maakt hij multimediale dia-montages. In de jaren'90 ontdekte Bram het bewegende beeld, hij schafte zich een filmcamera aan en maakte filmmontages.
In de Openbare Bibliotheek van Diest kunt u kennismaken met het oeuvre van Bram. Naast foto's, kan u er zijn foto- en filmapparatuur bekijken. In de inkomhall is er een continue vertoning van een keuze uit zijn films en dia-montages.Voor een volledige biografie:  klik hier!
 Voor een keuze uiit zijn foto's: klik hier!

Tentoonstelling JOS PHILIPPEN in de Bibliotheek van Diest

Jos Philippen is geboren in Diest op 14 mei 1912 en overleed aldaar op 24 augustus 1996. Van beroep was hij juwelier.
Hij is echter vooral bekend als publicist, uitgever, volkskundige en historicus. Hij richte de uitgeverijen "Pro Arte" en "Europa" op. Hij gaf o.a. werken uit van Jozef Muls, Michel de Ghelderode en Anton Van de Velde.
"Tijdens de oorlog startte J. Philippen een eigen uitgeverij. "Pro Arte" muntte uit door haar schitterende opmaak. In die tijd van grote leeshonger en boeken op krantenpapier bracht ze prachtige kunstedities en literatuur van standing; wat niet gemakkelijk ging, want de grote namen hadden elders reeds een onderkomen." In Memoriam: Jos Philippen/Marcel Huon.Als volkskundige was hij vooral geboeid door de volksdevotie en meer bepaald door Sint-Jan Berchmans en bedevaartvaantjes van Diest en Scherpenheuvel.
Als numismaticus realiseerde hij uitgaven van gelegenheidspenningen o.a. van Sint-Jan Berchmans.
Deze tentoonstelling is een initiatief van de Geschied- en Heemkundige Kring Arnoldus IV en Mondis Vereniging voor monumenten en landschapszorg Diest in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek Diest.

De tentoonstelling is open tijdens de openingsuren van de bibliotheek en gaat door in de Leeszaal tot 31 december 2011.
Boeken van Jos Philippen in de bib van Diest.